Ngày nay, có rất nhiều loại vật liệu giúp lấp đầy khoảng trống trong thùng container hiệu quả. Trong đó hai sản phẩm phổ biến nhất là giấy chèn lót hàng thùng carton và túi khí chèn hàng container. Cả hai sản phẩm này đều mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động đóng gói của bạn.
#tuikhichenhangcontainer
http://dichvulaysodienthoai.co....m/loi-ich-cua-tui-kh

image